Restrukturyzacje

Doradztwo restrukturyzacyjne

Współpracuję z klientami szukającymi możliwości poprawy sytuacji rynkowej i finansowej, jak również realizującymi konkretne plany naprawcze i restrukturyzacyjne.

Pomagam w:

  • przygotowaniu założeń planów restrukturyzacyjnych, w tym projekcji finansowych,
  • zarządzaniu kryzysem płynnościowym,
  • pozyskaniu ofert z rynku na finansowanie dłużne i kapitałowe,
  • rozmowach z wierzycielami,
  • negocjacjach z bankami i innymi instytucjami finansowymi,
  • przygotowaniu materiałów na potrzeby instytucji finansowych,
  • przygotowaniu pozycji negocjacyjnej do rozmów z instytucjami finansowymi i innymi wierzycielami oraz konkretnych
  • propozycji warunków finansowania,
  • niezależnym monitorowaniu realizacji działań restrukturyzacyjnych.