Doradztwo Project Finance

Doradztwo Project Finance

Uczestniczyłem w wielu przedsięwzięciach typu Project Finance, stąd praktyczna znajomość tego typu projektów.

Współpracuję z klientem w zakresie:

 • określenia struktury finansowej Projektu,
 • przygotowania modelu finansowego z projekcjami finansowymi,
 • zdobycia finansowana Projektu,
 • negocjacji z bankami oraz innymi partnerami Projektu,
 • negocjacji zapisów kluczowych umów projektowych oraz przygotowaniu materiału analitycznego dla banku,
 • analizy rodzajów ryzyka i ich alokacji na podmioty uczestniczące w Projekcie.

Przedsięwzięcia Project Finance, w których uczestniczyłem:

 • finansowanie nieruchomości komercyjnych (biurowce, galerie handlowe, centra logistyczne, magazyny) i mieszkaniowych,
 • finansowanie budowy elektrociepłowni/spalarni, farm wiatrowych,
 • budowa statków,
 • projekty realizowane w ramach bilansu spółek (brak SPV), z wydzielonym cash flow,
  z uwzględnieniem większości charakterystyk Project Finance.