Projekty

Najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej tworzenie

Peter Drucker, ekonomista

MPEC Olsztyn

Budowa nowej elektrociepłowni i modernizacja istniejącej ciepłowni.

Sponsor: MPEC Olsztyn
Lokalizacja: Olsztyn
Kwota projektu: 600 mln PLN

Projekt polega na wybudowaniu nowej elektrociepłowni działającej w wysokosprawnej kogeneracji oraz gruntownej modernizacji funkcjonującej ciepłowni miejskiej w celu dostosowania jej do nowych standardów środowiskowych. Projekt realizowany jest w formule PPP. Część finansowania w postaci kapitału i długu będzie dostarczona przez Polskie Inwestycje Rozwojowe.

W projekcie pełnię funkcję doradcy odpowiedzialnego za strukturę finansową przedsięwzięcia.

Farma Wiatrowa 1 LTD

Budowa farmy wiatrowej.

Sponsor: Farma Wiatrowa 1 LDT
Lokalizacja: Okolice Nowej Wsi Ełckiej
Kwota projektu: 105 mln PLN

Firma Green 1 Sp. z o.o. (developer projektu) buduje farmę wiatrową o mocy 12.5 MW składającą się z 5 turbin General Electric.

W projekcie prowadzę całość spraw związanych z aranżowaniem finansowania, prowadzę negocjacje z instytucjami finansowymi, ustalam parametry i warunki finansowania.

Projekt Segregacja Popiołów

Zagospodarowanie odpadów energetycznych UPS.

Sponsor: Warsaw Equity, Advantum Investments
Lokalizacja: Kędzierzyńsko – Kozielski Park Przemysłowy
Kwota projektu: 35 mln PLN

Projekt polega na budowie instalacji separacji i przetworzenia popiołów oraz innych odpadów na w pełni wartościowe produkty poprzez wykorzystanie innowacyjnej technologii separacji ST. Wynikiem procesu odzysku jest pożądany na rynku cementowym i betonowym normowy popiół lotny (zgodny z normą PN-EN 450) oraz paliwo dla energetyki zawodowej powstałe w wyniku odzyskania pyłu węglowego zawartego w popiele.

Projekt jest realizowany na bazie spółki EnergoAsh Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, jak również spółki zależnej EnergoAsh Południe S.A. Projekt jest finansowany wkładami udziałowców i kredytem.

Projekt prowadzę w imieniu inwestora, który ma stać się większościowym udziałowcem – Warsaw Equity.

Współpraca z Grupą Warsaw Equity

Lokalizacja: Warszawa

Od maja 2014 współpracuję z Grupą Warsaw Equity. Warsaw Equity jest prywatną firmą inwestycyjną, która od wczesnych lat 90-tych inwestuje własne środki w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Inwestuje w podmioty wymagające zasilenia kapitałowego z uwagi na duże potrzeby finansowe wynikające z dynamicznego rozwoju lub problemów płynnościowych.

W Warsaw Equity prowadzę projekty związane z inwestycjami w podmioty o dużym potencjale wzrostu wartości.

Sushi Zushi

Budowa zakładu produkcyjnego i stworzenie sieci dystrybucyjnej.

Sponsor: Sushi Zushi sp. z o.o.
Lokalizacja: Warszawa
Kwota projektu: 4,5 mln PLN

Grupa podmiotów prowadzących od roku 2008 sieć restauracji sushi klasy premium, a także działalność produkcyjną i cateringową postanowiła zaangażować się w inwestycję, która po ukończeniu zapewni pozycję leadera na rynku sushi w Polsce w segmencie świeżej żywności.

Sponsor projektu opierając się na zdobytym doświadczeniu, zidentyfikowanym dużym potencjale rynkowym oraz wdrożeniu najwyższego standardu jakościowego BRC zamierza w krótkiej perspektywie rozpocząć produkcję na dużą skalę. Planowana, szeroka sieć dystrybucyjna zapewni dostępność wysokiej jakości zestawów sushi w największych sieciach detalicznych w Polsce.

W projekcie pełnię rolę doradcy odpowiedzialnego za opracowanie biznes planu i modelu finansowego przedsięwzięcia.

HYDRO-TRUCK sp. z o.o.

Modyfikacja i optymalizacja procesów.

Sponsor: Właściciel firmy HYDRO-TRUCK sp. z o.o.
Lokalizacja: Radom

HYDRO-TRUCK wraz z firmami powiązanymi to podmiot o obrotach przekraczających 50 mln zł. Firma zajmuje się montażem sprężarek do pneumatycznego rozładunku materiałów sypkich z silonaczep i płynnych z cystern oraz montażem hydrauliki siłowej. W obszarze swojej działalności firma jest liderem na rynku polskim.

Na zlecenie właściciela firmy prowadziłem projekt obejmujący modyfikację i optymalizację procesów w obszarze zarządzania finansami, gospodarki magazynowo – materiałowej oraz finansowo-księgowej. Projekt trwał 7 miesięcy.