Finansowanie

Zdobywanie i aranżowanie finansowania

Opierając się na praktycznej znajomości rynku bankowego, faktoringowego i leasingowego oraz instytucji typu „private equity” jestem w stanie efektywnie pomóc w zdobywaniu finansowania. Posiadam szerokie kontakty w środowisku, zwłaszcza bankowym. Znam tzw. apetyt na ryzyko i główne kryteria kredytowe poszczególnych instytucji finansowych.

Doradzam również w określeniu, a następnie wdrożeniu właściwej struktury finansowej przedsiębiorstwa, biorąc pod uwagę jej koszt, odpowiedniość do potrzeb, elastyczność i stabilność. Doradzam również w negocjacjach z bankami i innymi instytucjami finansowymi dbając o to, by zaproponowane warunki finansowania były dla klienta możliwie korzystne. Pomagam uniknąć niebezpieczeństw, które mogą kryć się w umowach kredytowych w zapisach dotyczących obowiązków klienta czy kowenantach finansowych.