Reprezentacja w negocjacjach

Reprezentacja przed instytucjami finansowymi i pomoc w negocjacjach

Negocjacje z bankami i innymi instytucjami finansowymi to nieodłączna część prowadzonej działalności, dlatego pomagam, aby firma otrzymała warunki finansowania możliwie korzystne z punktu widzenia ceny, wartości zabezpieczeń oraz elastyczności i stabilności struktury.

Doradzam jak uniknąć niebezpieczeństw i pułapek, które mogą kryć się w umowach kredytowych np. w zapisach dotyczących zobowiązań klienta czy rodzaju i poziomie kowenantów finansowych.